Bli medlem


För att bli medlem i SVHF krävs att du är:

Alt 1: Hundfrisör med F-skattsedel
Alt 2: Anställd hos hundfrisör med F-skattsedel

För att ditt medlemskap skall bli komplett behöver vi följande uppgifter från dig:
Företagsnamn
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Postadress
Personnummer
Organisationsnummer
Mailadress
Telefonnummer

Uppgifterna skickas via mail till kassören:
kassor@svhf.se

Inbetalning till Pg: 45 85 90-7 (Sveriges Hundfrisörer)
Märk inbetalningen med för- och efternamn.
Om du vill stå med i vår lista över medlemmar här på hemsidan så maila din webadress eller telefonnummer, trimmets namn och gatuadress, till webmaster@svhf.se.

Medlemsavgift för 2019 är 500 kr. Betalar du medlemsavgiften efter 1/10 så gäller den nästkommande år.

Glöm ej att meddela om Du byter adress, telefon eller mailadress!

Välkommen!