Årsmöteshandlingar 2017


 Nu finns årsmöteshandlingarna tillgängliga!

Följer du länken nedan så hittar du:

  • Dagordning
  • 3 Motioner som styrelsen tillstyrker
  • Verksamhetsberättelse för 2016
  • Verksamhetsplan och budget för 2017
  • Valberedningens förslag till de styrelseplatser som ska väljas

Styrelsen har av miljöskäl beslutat att inte skriva ut några handlingar i pappersformat. Alla handlingar kommer visas med projektor på årsmötet. Du kan också själv spara ner handlingarna till dator eller mobiltelefon alternativt skriva ut dem om du själv vill ha med dem i pappersformat.

https://drive.google.com/drive/folders/0B2VkO5qBsmntYXQ5VWx0NHRPUms?usp=sharing