Gesällbrev

SVHF har satt ihop en arbetsgrupp vars syfte är att försöka ta fram ett Gesällbrev för hundfrisörer.

Det är ett projekt som kommer att ta sin tid men det måste det göra för att man inte ska hasta fram något halvdant. Många saker ska ses över och sammanställas utöver vad själva Gesällbrevstesten ska innehålla.

Kravet från Hantverksrådet, som är den styrande instansen, är att: 

  • Gesällbrevet är väl förankrat i branschen och det innebär att vi måste försöka nå ut och få respons på våra förslag inte bara bland våra medlemmar – men också hos frisörer som valt att inte ansluta sig till SVHF.
  • Utöver själva testbiten så måste vi också göra en kravspecifikation på hur en utbildning som kan leda till Gesällbrev ska se ut.
  • Vi måste utarbeta hur testerna ska gå till så att tillgängligheten blir likvärdig för alla i hela landet.
  • De som bedömer testerna måste utbildas så att bedömningarna blir likvärdiga.

(Här kan du läsa mer på Hantverksrådets sida.)

När det gäller själva provet för Gesällbrev så har vi ganska fria händer på hur själva upplägget ska vara – i vissa branscher gör man bara ett skriftligt prov, andra erbjuder att man gör provet på distans via videolänk. I somliga branscher kan man skicka in bevis på sin samlade arbetserfarenhet och uppnår man ett visst antal arbetstimmar mm så får man sitt Gesällbrev utan tester.
Så som ni ser kan man göra på många olika sätt. Huvudkravet från Hantverksrådet är att bara att det MÅSTE vara väl förankrat i branschen så att ”alla” känner att det är en bra merit.

Tre modiga personer har tillsammans med mig axlat det här mastodontjobbet:

Jennifer Schmidt Ncmg
Jens Karlsson
Carina Wennström

Styrelsen är väldigt glada och tacksamma över att de ställer upp 

/ Mia Övernäs

Sveriges Hantverksråd